Nezha Reborn

Nezha Reborn

3000 years after the boy-god Nezha conquers the Dragon King then disappears in mythological times, he returns as an ordinary man to find his own path to becoming a true hero.

Director : Zhao Ji, Ji Zhao
Casts : Nicole Fong, Victoria Grace, Jason Ko, Dashiell McGaha-Schletter, Jonny Siew, Harrison Xu, Xiaoming Xuan, Tianxiang Yang, He Zhang
Countrys : China
Ratings : 6.7
Ratings Count : 1,334
Releasing : 2021-02-06
Time : 116

Watch Nezha Reborn

Watch Trailer