End Game

End Game

A world-class hitman ends up swapping identities with a down-to-luck extra actor during an accident.

Director : Rao Xiaozhi, Xiaozhi Rao
Casts : Andy Lau, Yang Xiao, Regina Wan, Yi Cheng, Xiaolei Huang, Jingfei Guo, Jiayin Lei, Tianzuo Liu, Xuebing Wang, Frant Gwo, Ho-Leung Lau
Countrys : China,HongKongSARChina
Ratings : 6.3
Ratings Count : 476
Releasing : 2021-02-12
Time : 119

Watch End Game

Watch Trailer

Leave a Reply

Your email address will not be published.